Štvrtok, 29. október, 2020 | Meniny má KláraKrížovkyKrížovky

Rodáci zo zatopených obcí a ich potomkovia sa stretávajú každý rok

“S nekultúrnymi tanečnými zábavami urobíme koniec,

“ hovorí starosta J. Šutiak.

Hornokysucká obec Nová Bystrica sa nachádza v severozápadnej časti Slovenska, na rozhraní Slovenských Beskýd a Kysuckej vrchoviny, v povodí rieky Bystrica. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1662 a bola uvádzaná ako Nová Bezsterca. Súčasný názov dostala až v roku 1920. Obyvateľstvo sa odpradávna zamestnávalo poľnohospodárstvom, pltníctvom, výrobou dreveného riadu, prácou na pílach a drotárstvom. Medzi najstaršie historické pamiatky patrí rímsko – katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, postavený v roku 1857. Súčasťou Novej Bystrice je aj Vychylovka, o ktorej prvá písomná zmienka je z roku 1696. V roku 1980 boli k obci pripojené susedné dediny Riečnica a Harvelka. Ich obyvatelia sa museli v dôsledku výstavby vodnej nádrže vysťahovať. Kataster obce má rozlohu 12 526 hektárov, a preto rozlohou patrí medzi najväčšie na Slovensku. Pri poslednom sčítaní ľudí tu žilo 2 882 obyvateľov. V spomínanej časti Vychylovka je národopisná expozícia – Múzeum kysuckej dediny. V ňom sa nachádza lesná úvraťová úzkokoľajná železnička, patriaca právom medzi svetové unikáty. Starostom Novej Bystrice je už tretie volebné obdobie 47 - ročný Ján Šutiak. Dali sme mu priestor, aby čitateľom povedal niečo o sebe i o obci, ktorú spravuje.

Skryť Vypnúť reklamu

Pán starosta býva zvykom na úvod sa predstaviť. Môžete tak urobiť?

Pochádzam z Riečnice, z jednej zo spomínaných zatopených obcí. Tu som aj v školských laviciach dral prvé nohavice. V súčasnosti so svojou rodinou žijem v rodinnom dome vo Vychylovke. Mám dobrú manželku, dvoch synov a jedného vnuka. Ako už bolo spomínané, starostom som už tretie volebné obdobie.

Čo bolo impulzom pre vašu prvú kandidatúru za starostu?

V roku 1989, čase revolučného “kvasenia“, ma oslovilo niekoľko vplyvných obyvateľov Novej Bystrice a požiadali ma, aby som pomohol. Všetci vtedajší funkcionári bývalého MNV odstúpili a v obci nastalo bezvládie. Robil som preto tajomníka, či skôr nejakého správcu až do komunálnych volieb. V nich mi dali ľudia dôveru a začal som právoplatne vykonávať funkciu starostu. V ďalšom volebnom období ma vystriedal Miroslav Pavelek. V nasledujúcich voľbách som opäť dostal dôveru, rovnako ako aj v posledných. I keď toto posledné víťazstvo bolo veľmi tesné, so svojim protikandidátom, miestnym podnikateľom Milanom Kotvasom mám dobré vzťahy. Svedčí o tom aj fakt, že v súčasnosti robí môjho zástupcu.

Skryť Vypnúť reklamu

Z čoho pozostávali hlavné tézy vášho posledného volebného programu?

Volebný program kontinuálne nadväzoval na predchádzajúci. Obsahuje niekoľko dôležitých úloh, ktoré sú v štádiu rozpracovania. Najviac ma teší, že sa nám v spolupráci sposlankyňami obecného zastupiteľstva Magdou Vráblovou a Vilmou Masnicovou podarilo vytvoriť podmienky pre vznik klubu dôchodcov. Pre jeho účely zastupiteľstvo vyčlenilo v dome kultúry jednu miestnosť, ktorú postupne vybavíme potrebným zariadením. Naši starkí tak budú mať možnosť sa pravidelne stretávať a príjemným spôsobom tráviť voľný čas.

Môžete v krátkosti spomenúť ďalšie aktivity?

Čo sa týka stavebných aktivít, chceme pokračovať v plynofikácii Vychylovky. Ďalej máme vypracovaný projekt na vybudovanie vodovodu. V týchto dňoch prebieha výberové konanie na vykonávateľa stavebných prác. Dokončujeme kanalizáciu a čističku odpadových vôd v centre a budeme pokračovať v smere na Vychylovku. Máme spracovaný projekt pod názvom: “Grantová schéma miestneho a regionálneho rozvoja“. Mal by zachytávať celú obec z hľadiska rozvoja turistiky i cezhraničnej spolupráce s okolitými dedinami i s Poľskom. Zatiaľ máme v tejto oblasti iba jedinú aktivitu, ktorou je “Ranč na konci sveta“ a jeho majiteľom a prevádzkovateľom je Ivan Janec. Patrí mu vďaka za poriadanie rôznych zábavných podujatí, ktoré si postupne získavajú popularitu. Taktiež máme vypracovaný projekt na nadstavbu školy, ktorá je v havarijnom stave. Nebude to iba oprava strechy, ale počítame i so širším využitím. Projekt sa nazýva: “Centrum výchovy a vzdelávania detí a mládeže k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu“.

Skryť Vypnúť reklamu

Ako je to u vás s bytovou výstavbou?

Vlani sa nám podarilo dostavať a odovzdať do užívania jedenásť bytový nájomný dom v centre obce, neďaleko zdravotného strediska. Potrebujeme ešte urobiť určité terénne úpravy a parkovisko pre osobné autá, s ktorým pôvodný projekt nerátal. Na obecnom úrade evidujeme 35 ďalších žiadostí o pridelenie nájomného bytu. V časti u Škorvagy počítame s individuálnou bytovou výstavbou, kde bude stáť deväť rodinných domov vybavených plynom, vodou, kanalizáciou a prístupovými cestami. V tejto lokalite je naplánovaná aj výstavba ďalších dvoch bytoviek. Výberové konanie na ich realizáciu je ukončené a čakáme na pridelenie požadovaných finančných prostriedkov. Bol by som rád, keby sme s výstavbou mohli začať už v tomto roku. Nové byty potrebujeme hlavne preto, aby nám z obce neutekali mladí ľudia a zastavil sa tak nepriaznivý demografický vývoj. V súčasnosti sa u nás rodí menej detí, ako je prirodzený úbytok prestarnutých. Jedným z negatív v našej obci je, že sa rozmohla výstavba “čiernych“ chát. Snažíme sa preto o ich legalizáciu. Niektorí ich majitelia to pochopili, iní zatiaľ nie.

Kysuce sa boria s vysokou mierou nezamestnanosti. Ako túto situáciu riešite?

Máme k dispozícii 40 dlhodobo nezamestnaných a snažíme sa ich využiť na rôzne verejnoprospešné práce. Časť z nich presunieme na úpravu cintorína, kde je potrebné zrezať niektoré stromy ohrozujúce pomníky. Taktiež plánujeme vybudovať nové oplotenie, opraviť vstupnú bránu a rekonštruovať dom smútku. V blízkej budúcnosti, keď sa začne s výstavbou spojovacej cesty medzi Kysucami a Oravou, bude v obci pre nezamestnaných práce viac ako dosť. Vypracovali sme projekt na ich využitie, ktorý sme odovzdali na Úrad práce do Čadce.

Hovorili ste o ceste na Oravu. V akom štádiu je jej realizácia?

K výstavbe spomínanej cesty sa nechcem vyjadrovať. Vždy keď niečo poviem, tak sa to obráti proti mne. Keď sa začne s výstavbou cesty, budeme nekompromisne trvať na rekonštrukcii terajšej cesty a vybudovaní chodníkov v obci tak, ako je to určené v stavebnom povolení.

Každoročne organizujete jednu zaujímavú akciu. Môžete nám ju priblížiť?

Na území zatopených obcí Riečnica a Harvelka sa nachádza vodárenská nádrž, zásobujúca pitnou vodou okresy Čadca, Kysucké Nové Mesto a Žilina. Obe obce boli pôvodne samostatné. Riečnica, z ktorej pochádzam, mala 274 rodinných domov. V Harvelke to bolo 156 domov. Obyvatelia sa vysťahovali a žijú v prevažnej väčšine v troch lokalitách. Prvou je okolie Martina, druhou okolie Nitry a treťou okolie Topoľčian. Pred rokmi sme spolu s dnes už nebohým bývalým predsedom MNV Harvelka Františkom Romanom, Františkom Fedorom a Jánom Mikolášom prišli na myšlienku každoročne organizovať stretnutie pôvodných obyvateľov. V tomto roku, presnejšie v sobotu 3. júla, sa bude konať už 15. ročník. Stretnutia sa najskôr konali iba v Riečnici a to pri jedinom stojacom objekte, ktorým je miestny kostolík. Neskôr sme pristúpili na alternatívu, že každý druhý rok bude aj v Harvelke, na mieste bývalej kaplnky. V tomto roku sa zídeme v Riečnici, Dochádza však k zaujímavej situácií. V budúcom roku oslávi spomínaný kostolík storočnicu, a preto i nasledujúci rok chceme, aby stretnutie bolo na tomto mieste. Verím, že sa navzájom dohodneme. Tak ako každoročne, účasť prisľúbil aj harvelský rodák, dekan Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave, profesor Viliam Judák, ktorý bude celebrovať slávnostnú svätú omšu. Stretnutie si nevieme predstaviť bez posledného správcu farnosti Riečnica Pavla Moravca, ktorý sa medzi svoje “ovečky“ veľmi rád vracia.

Pán starosta, obráťme list a podívajme sa na kultúrny život v obci. Čo nám na túto tému môžete povedať?

Tu musím žiaľ konštatovať, že od doby, kedy nás po zákernej chorobe opustil oduševnený kultúrny pracovník, muzikant a herec Štefan Kvašňovský, kultúrne dianie v obci začalo pomaly upadať. Jednoducho sme za neho nenašli adekvátnu náhradu. Práca v tejto oblasti sa zúžila na tanečné zábavy, posedenia a slávnostné zhromaždenia pri rôznych príležitostiach. Kino sme museli pre vysokú nerentabilitu zrušiť. Rovnako uvažujeme i o zrušení zábav. Vedie nás tomu smutná skúsenosť, že po ich skončení sa naša obec pravidelne premieňa na “mesačnú krajinu“. Mnohým tým, čo sa v noci “zabávali“, nie je nič sväté. Nachádzame značné a celkom zbytočné škody na spoločnom majetku. Poprevracané a vysypané odpadové nádoby, rozbité dvere, vytrhané vodovodné kohútiky, poškodené autobusové zástávky a podobne. Povedali sme si spolu s obecným zastupiteľstvom, že ešte trikrát a dosť... Pokiaľ sa naši mladí ľudia nenaučia kultúrne zabávať, budú sa musieť uspokojiť s návštevami rôznych vzdialenejších diskoklubov, kde im ich výstrelky budú tolerovať. Zameriame sa viac na činnosť školskej kultúrnej komisie, ktorú vedie Elena Jančulová a dáme podstatne väčší priestor žiakom na ich prezentáciu. Na dobrej úrovni máme vybavenú miestnu knižnicu, ktorá ma svoju pobočku aj vo Vychylovke. Dobré meno nám robí aj Ľudová hudba bratov Kováčovcov, ktorú vedie ich otec Tomáš Kováč.

Športový život na dedinách sa zväčša zužuje iba na futbal. Ako je to vo vašej obci?

Nová Bystrica netvorí žiadnu výnimku. Snažíme sa udržať futbalový oddiel, a preto sme sa rozhodli, že futbalistom budeme prispievať aspoň na prepravu. Zastupiteľstvo vyčlenilo v rozpočte kvartálne 20 tisíc korún na tieto účely. Ostatné financie si musia zabezpečiť sponzorským spôsobom. V obci máme veľa talentovaných športovcov, ktorí však poväčšine pôsobia v oddieloch v susednej Starej Bystrici, kde sú vytvorené lepšie podmienky. Môžem spomenúť napríklad karatistov, lyžiarov, či triatlonistov. Z tohto dôvodu sme taktiež vyčlenili určité financie a snažíme sa ich podporovať.

Čo by ste chceli dodať na úplný záver?

Predovšetkým by sme spolu so zastupiteľstvom chceli splniť všetky vytýčené úlohy. Verím, že sa nám to, v spolupráci s občanmi, aj podarí. Chcel by som požiadať občanov, aby v prípade nejakej žiadosti či problému všetko podávali na úrad písomnou formou. Ústne dohody, keď dôjde na “lámanie chleba“, sa len ťažko dokazujú. Taktiež ďakujem za vzornú prácu miestnemu Dobrovoľnému hasičskému zboru (DPZ) pod vedením Milana Brisučiaka. Základňa vo Vychylovke pracuje pod vedením Alexandra Grigu. Členovia DPZ sa na nedostatok práce sa, žiaľ, sťažovať nemôžu, veď už v tomto roku vypomáhali pri troch veľký zásahoch. Verím, že v budúcnosti sa budú môcť zamerať iba na cvičné a nie ostré zásahy.

Ján Koňušiak

Foto: autor a archív OÚ

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 2. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 3. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 4. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 5. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 6. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 7. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 8. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 9. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 10. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 1. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 2. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 3. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 4. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 5. Aplikácia, kde z pohodlia domova zlikvidujete škodovú udalosť?
 6. Škola môže vyzerať aj inak!
 7. UNIQA preberá na Slovensku aj dôchodkové fondy AXA
 8. Využite dovoz tovaru do 24 hodín a zadarmo
 9. Dopad krízy na firmu zmierni strednodobý prenájom vozidla
 10. V Košickom kraji máme more aj neviditeľnú izbu: Objavte ich!
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 34 181
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 23 539
 3. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 22 721
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 17 510
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 14 160
 6. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 11 969
 7. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 11 868
 8. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 432
 9. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 585
 10. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 565
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Kysuce - aktuálne správy

Miloš Roman sa začína presadzovať v seniorskom hokeji.
Hľadaný Martin Čapanda.

Slavomír Bodis: "Bývanie je základná ľudská potreba."

Spoločnosť Istrofinal pôsobí na trhu s nehnuteľnosťami už 20 rokov. Vo svojich aktivitách kladie dôraz na trvalú udržateľnosť každého projektu. V súčasnosti ich majú rozpracovaných niekoľko.

Vizualizácia vstupu do Elektrární.

ONLINE DISKUSIA: Môže byť Žilina moderné a životaschopné mesto?

Ako dostať Žilinu na mapu moderných miest? Má krajské mesto priestor na rozširovanie? Aj tieto témy odzneli v utorňajšej diskusii vedenia mesta a významných developerov zo Žiliny.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na štyroch miestach v Trenčíne budú testovať z auta. Odberné miesto je aj na futbalovom štadióne

Na celoplošné testovanie bude Trenčanom k dispozícii počas dvoch najbližších víkendov 50 odberných miest. Pozrite si, kde ich nájdete.

Pacientov a pokút v Trnave pribúda

Celoplošné testovanie čaká Trnavu už tento víkend.

Virológ Klempa: Najbližšie týždne budú pre nás veľmi ťažké

Boris Klempa tvrdí, že celoplošné testovanie je teoreticky skvelá vec. Treba však brať do úvahy všetky okolnosti či riziká.

Už ste čítali?