Streda, 22. marec, 2023 | Meniny má Beňadik

Sú najväčším dodávateľom študentov na Žilinskú univerzitu a ich absolventi sú riaditelia v nadnárodných firmách

Firma ich absolventa montuje výrobné linky pre Teslu.

Najviac žiakov sa im hlási na IT odbory, predovšetkým na informačné a sieťové technológie, kde záujem trojnásobne prevyšuje možnosti školy.Najviac žiakov sa im hlási na IT odbory, predovšetkým na informačné a sieťové technológie, kde záujem trojnásobne prevyšuje možnosti školy. (Zdroj: SPŠ IT KNM)

Rozhodnutie študovať IT smer je dnes rozhodne tou najlepšou voľbou. Potvrdzuje to v rozhovore aj Milan Valek, riaditeľ Strednej priemyselnej školy informačných technológií v Kysuckom Novom Meste.

Pán riaditeľ, pracovný trh je dynamický, doba rýchlo napreduje. Ako na tieto progresívne trendy v posledných rokoch reaguje škola, aby produkovala študentov so vzdelaním, ktoré im zaručí slušné zamestnanie?

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Áno, situácia na pracovnom trhu sa veľmi zdynamizovala. Veľa mladých ľudí odchádza za prácou do zahraničia a kvôli podstatne slabším platom u nás a sa až na výnimky nevracia. Najšikovnejší z našich žiakov odchádzajú študovať na VŠ do zahraničia, predovšetkým do Čiech, kde je situácia podobná ako u nás. Ešte počas štúdia si nájdu dobré zamestnanie a nepomýšľajú na návrat. Do dôchodku začína odchádzať silná skupina tzv. socialistických detí.

SkryťVypnúť reklamu

To generuje veľký nedostatok pracovnej sily, ktorý sa firmy snažia nahradiť predovšetkým automatizáciou výroby, zavadzaním prvkov Industry 4.0, zavádzaním mobilných aplikácií a informatizácie do služieb. Škola sa tomu prispôsobuje úzkou spoluprácou s tými, ktorí nás môžu posunúť dopredu - firmami, vysokými školami i neziskovými organizáciami, zameranými na výučbu programovania. To umožňuje, že už počas štúdia žiaci pracujú vo firme a zarábajú si na svoje potreby, často viac ako ich rodičia.

Vznikli v tejto súvislosti aj nejaké nové učebné odbory? Ak áno, aké?

V poslednom období sme zaviedli do vyučovania odbory informačné a sieťové technológie a logistika, ktoré reflektujú na potreby firiem v regióne. Priebežne inovujeme i ostatné odbory, aby sa náš absolvent, pokiaľ možno okamžite, zapojil do pracovného procesu vo firme. Vyučovanie orientujeme hlavne na praktické činnosti.

SkryťVypnúť reklamu

Môžeme si to dovoliť, konečne ukončujeme veľkú modernizáciu našich dielní v hodnote 1.6 mil. eur, kde sme vytvorili 10 nových učební praktického vyučovania – dielňu elektroinštalácií, mikroelektoniky, robotiky s dvoma robotmi FANUC, sieťových technológií, optických technológií, montáže počítačov a serverov, 3-D tlače, PLC systémov, fotovoltaiky, elektrických meraní a CNC strojov so špičkovými strojmi, ktoré nám závidia i firmy, s ktorými spolupracujeme.

Aj preto sme si mohli dovoliť ísť do experimentálneho overovania študijného odboru inteligentné technológie ako jedna z piatich škôl na Slovensku. Okrem programovania je štúdium orientované na smart technológie, internet vecí, databázové systémy, kybernetickú bezpečnosť, 3D technológie a aplikovanie prvkov umelej inteligencie do rôznych oblastí – predovšetkým do serverových a cloudových technológií. Určené sú pre žiakov s výbornými študijnými výsledkami.

SkryťVypnúť reklamu


Ktoré odbory študenti v súčasnosti najviac preferujú a prečo?

Najviac žiakov sa nám hlási na IT odbory, predovšetkým na informačné a sieťové technológie, kde záujem trojnásobne prevyšuje naše možnosti i pri relatívne veľkom počte prijatých – až 80. Na inteligentné technológie sa nám hlási až štvornásobne viac žiakov ako môžeme prijať. Je to pochopiteľné, lebo v týchto oblastiach sú najvyššie platy a bezproblémové uplatnenie sa v praxi.

Tým, že u nás získajú kvalitné vedomosti i zručnosti a potom takmer všetci idú na vysoké školy, firmy o nich súperia už počas štúdia, aby k nim prišli pracovať. Dávajú im úlohy, čiastočný zárobok, neskôr i podklady a informácie pre diplomové práce lebo sa snažia zaviazať si ich pre budúcu prácu. Špičkové technológie v programovaní vyučujú priamo programátori firmy Siemens Healthineers.

Žiakov odboru IST začíname už v prvom ročníku deliť na zamerania – programovanie mobilných aplikácií, programovanie počítačových hier a chceme zaviesť aj zameranie na kyberbezpečnosť. Spolupracujeme s organizáciou Openlab (www.openlab.sk), ktorá končiacim deviatakom poskytuje on-line hodiny na Diskorde, aby sa vedeli rozhodnúť, či ich to bude baviť.

V krajinách EÚ chýba takmer milión informatikov a preto ich je na trhu práce veľký nedostatok. Nie je jednoduché dostať sa ani na štúdium elektrotechniky, či mechatroniky. Tým, že poskytujeme kvalitné vzdelávanie vo všetkých odboroch, je o našich absolventov medzi firmami veľký záujem. Sme školou, ktorá takmer nemá absolventov na úrade práce. Vďaka tomu všetkému sme aj Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre informačné technológie a priemyselnú informatiku. Na konci roka 2022 sme boli Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy opätovne zaradení medzi úspešné stredné odborné školy s veľmi dobrými výsledkami.

Značná časť ľudí so stredoškolským, ale aj vysokoškolským vzdelaním končí po rokoch driny v úplne inom segmente. Prečo to tak je? Darí sa škole pripraviť mladých ľudí tak, aby sa uplatnili na trhu práce, či nemali problémy v nadväznosti so štúdiom na vysokej škole?

Podľa štatistík sme najväčším dodávateľom študentov na Žilinskú univerzitu v Žiline (z našej školy je tu viac žiakov ako z ktoréhokoľvek gymnázia). Naši absolventi odchádzajú predovšetkým na fakulty riadenia a informatiky, elektrotechniky a informačných technológií. Pokračujú v štúdiu aj na strojníckej fakulte a na fakultách prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov a bezpečnostného inžinierstva.

Časť študentov odchádza do zahraničia, veľa do Čiech na Masarykovu univerzitu v Brne i na VŠB-Technickú univerzitu Ostrava. Dobrým umiestnením v súťažiach ako napr. matematický klokan, súťažiach v robotike, programovaní sú na ne prijatí bez prijímacích skúšok ešte počas štúdia u nás. Máme dostatok spolupracujúcich firiem, ktoré by radi prijali našich absolventov do zamestnania, dokonca po zaškolení poslali aj na zahraničné montáže. Ponuka je taká veľká, že ich nedokážeme uspokojiť.

Samozrejme, aj z našej školy malé percento žiakov pracuje v inom odbore ako vyštudovali. Práca je v našich odboroch založená na vysokej odbornosti, kreativite a hlavne neustálom štúdiu nových poznatkov, čo nie každému vonia. Sú takí, ktorí chcú rýchlo zarábať peniaze, cestovať, zláka ich rodinná firma a ocitnú sa v inej profesii. Po rokoch obvykle zistia, že to nebolo najlepšie riešenie.

Určite máte spätnú väzbu od vašich najlepších (bývalých) študentov. V akých renomovaných firmách a na akých pozíciách pracovne zakotvili, uplatnili sa niektorí napríklad aj mimo hraníc Slovenska?

Veľa našich žiakov má vynikajúcu prácu v nadnárodných firmách ako sú Siemens, Scheidt&Bachmann, ale i A-Zet a ďalších. Sú medzi nimi aj riaditelia pre oblasť strednej Európy. Firma nášho bývalého žiaka montuje výrobné linky v USA pre automobilku Tesla a mala by montovať aj pre automobilku Volvo, ktorú budú stavať u nás pri Košiciach. Sú medzi nimi aj programátori na voľnej nohe, ktorých si vedia firmy sami nájsť a zapájajú ich do svojich projektov za veľmi slušné peniaze, lebo sú v odbore špičkoví.

Škola nie je len o vzdelaní, je to malá firma či takpovediac spoločenské centrum, kde vychovávate mládež aj po ľudskej ši športovej stránke, zároveň musíte držať jej ekonomický chod. Ako školu zasiahla energetická kríza? Museli ste niekde začať enormne šetriť? Predsa len, ste obrovská škola...

Sme najväčšou strednou odbornou školou v Žilinskom kraji. Vďaka vysokému zapojeniu do rôznych projektov sa nám podarilo školu z väčšej časti zatepliť, máme vymenené všetky okná, naši ľudia robia opatrenia, kde sa len šetriť dá. Nemáme však ružovú budúcnosť. Kvôli veľkosti školy, hoci sa do nej investovalo viac ako 3,5 mil. eur, ešte polovica striech je nezateplená. Sú to telocvične, spojovacie chodby, kuchyňa a menšia časť učební s neskutočnými únikmi tepla.

Veríme, že sa nám to v krátkom čase v spolupráci s našim zriaďovateľom Žilinským samosprávnym krajom podarí zatepliť. Za elektrickú energiu by sme mali platiť v tomto roku o 100 000 € viac ako v minulom. Tešíme sa, že nám nárast cien budú kompenzovať, inak by sme dokázali v škole len kúriť a svietiť, pravdepodobne by nám nevyšlo ani na vodné a stočné, čím by sme museli nedobrovoľne prejsť na dištančné vzdelávanie a školu aspoň čiastočne zatvoriť. Zatiaľ situáciu zvládame.

K tej spoločenskej stránke. Ako sa snažíte rozvíjať športový, možno umelecký smer mladých ľudí? A ako sa im snažíte vštepovať hodnoty, aby z nich vyrástli nielen šikovní odborníci v praxi, ale aj dobrí a úprimní ľudia?

Snažíme sa, aby o mladých ľudí bolo u nás dobre postarané. Čas strávený u nás bol pre nich výnimočným zážitkom, nástrojom k ich vysokému profesijnému rastu, boli z nich v budúcnosti nielen dobrí odborníci ale aj všestranní, dobrí, úprimní ľudia, so zmyslom pre prácu v kolektíve.

Pre športový rozvoj môžu využívať multifunkčné ihrisko s umelou trávou, dve moderne vybavené telocvične, posilňovňu a štúdio aerobiku. Ponúkame im ubytovanie v zateplenom a zmodernizovanom školskom internáte a stravovanie v školskej jedálni.

Svoj talent a záľuby môžu rozvíjať vo viac ako 40 krúžkoch – športových, jazykových, literárnych i odborných ako stavba robotov, strihanie videa, počítačové - tvorba web stránok, AutoCad, ProEngineer, OrCad a pod. Tých lepších posielame na stáže do zahraničia, na rôzne technické a športové súťaže u nás i v Čechách, kde dosahujeme dlhodobo výborné umiestnenia, čo im pomáha pri prijímaní na vysoké školy. Do praxe zavádzame moderne metódy výučby, ktoré podporujú prácu v kolektíve. V škole študuje i majster sveta v karate a štúdium popri športovaniu zvláda.

Snažíme sa byť špičkovou školou. Máme tie najmodernejšie technológie aktuálne používané v praxi, čakajúce na šikovných študentov. Budeme radi, ak prídete študovať k nám.

Najčítanejšie na My Kysuce

Inzercia - Tlačové správy

 1. Amazon v Seredi dáva veciam druhý život
 2. V malej obci na Kysuciach vyučujú s modernými technológiami
 3. Stáli pred krachom. Firmy prezrádzajú recept na prežitie kríz
 4. Prvá banka spustila pravidelné investovanie do ETF fondov
 5. Developer ITB pomáha naplniť túžbu po vlastnom bývaní
 6. Dostupný elektromobil podľa Volkswagenu? Privítajte ID.2all!
 7. Okuliarové šošovky ZEISS SmartLife
 8. Ako môžu elektromobily znížiť náklady vašej firmy?
 1. Počasie láka do prírody. Zodpovední majú v batohu tieto 2 veci
 2. Aké sú národnosti podnikateľov s virtuálnou adresou v Košiciach?
 3. Rozdielový impulz: Fix hypotéky 1,49 % na tri roky
 4. Východ mieša karty v súboji pamiatok, hlasuje sa online
 5. Obnovené historické skvosty už bojujú o priazeň verejnosti
 6. Prvá banka spustila pravidelné investovanie do ETF fondov
 7. V malej obci na Kysuciach vyučujú s modernými technológiami
 8. Verejnosť už hlasuje za najkrajšiu obnovenú pamiatku
 1. Náš mobil môžu ovládať na diaľku, ale dá sa tomu zabrániť 13 715
 2. Ako riešia krízu v zahraničí? Nižšia daň, zmrazená cena potravín 10 954
 3. Doba nízkych úrokov je späť. Garantovaná hypotéka 1,49% 10 744
 4. Čím je Azúrové pobrežie tak príťažlivé? Zistíte po pár chvíľach 9 175
 5. Stáli pred krachom. Firmy prezrádzajú recept na prežitie kríz 7 721
 6. Okuliarové šošovky ZEISS SmartLife 3 407
 7. Amazon v Seredi dáva veciam druhý život 2 969
 8. Jednoznačný recept na úspech? Buďte pripravení prispôsobiť sa 2 583

Blogy SME

 1. Ján Šeďo: Princíp revitalizácie OĽaNO som aplikoval vo svojej záhrade.
 2. Alena Miklošová: Road Trip: Z Miami na Key West
 3. Ján Valchár: Avdijivka II. (karty sú nanovo rozdané)
 4. Linda Rampašeková: ZAČALA SEZÓNA
 5. Anna Miľanová: Sila a krása prírody... 2021
 6. Irena Šimuneková: Horné Lefantovce - Čierna skala, Malá skala
 7. Ján Serbák: Lanzarote - ostrov večnej jari, nevšednej prírody a jedinečnej architektúry - záverečná časť
 8. Ľubomír Belák: Ukradnuté Slovensko, alebo správa o republike 2023
 1. Matúš Baňas: Reforma vzdelávania na Slovensku - poďme spáliť aj posledné zvyšky toho dobrého, čo v slovenskom školstve ostalo 7 250
 2. Martin Kugla: Nenechajte Valla zničiť Petržalku! 6 101
 3. Radko Mačuha: V Moskve nie je všetko s kostolným poriadkom. 5 491
 4. Radovan Čipka: Ako Záborská znesvätila tému pomoci ženám 3 943
 5. Magdaléna Cifrová: Konečne potrestaný pedagóg na VŠVU a aké dôležité je ospravedlniť sa 3 827
 6. Radovan Čipka: Podceňujeme intelekt tých, čo píšu "pekný chlapi" 3 236
 7. Michal Uherčík: Veľké riešenie alebo veľké fiasko. Parkovacie domy v Martine. 2 519
 8. Ján Valchár: Gáaga! Gáaga! (plus ruský útok na Avdijivku) 2 384
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 2. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 3. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 4. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 5. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 7. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)
 8. Monika Nagyova: Máte v okolí ľudí posadnutých upratovaním? Niet im pomoci.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Kysuce - aktuálne správy

Filmový sprievodca, spisovateľ a cestovateľ Tomáš Galierik.

Na Slovensku sa nakrúcali aj kasové trháky.


7 h
Muž z Čadce nafúkal 3,44 promile.

Svojou jazdou upútal pozornosť policajnej hliadky.


9 h
Zranenú vlčicu vypustili do voľnej prírody.

Po vyšetrení u veterinára a pozorovaní ju vypustili do voľnej prírody.


21. mar
Sviatky jari v o Vychylovke.

Kysucké múzeum pripravilo na nedeľu 02. apríla v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke tematické podujatie Sviatky jari na Kysuciach.


21. mar

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Niektorých hľadajú viac ako dvadsať rokov.


21. mar

Nemocnica sa bráni, že hoci operovali nesprávne koleno, nebolo zdravé.


21 h

Obvinených je päť osôb, sú medzi nimi aj funkcionári Slovenského pozemkového fondu.


20. mar

Práce na estakáde, ktorá bude najdlhšou na Slovensku, sú v plnom prúde.


20. mar

Blogy SME

 1. Ján Šeďo: Princíp revitalizácie OĽaNO som aplikoval vo svojej záhrade.
 2. Alena Miklošová: Road Trip: Z Miami na Key West
 3. Ján Valchár: Avdijivka II. (karty sú nanovo rozdané)
 4. Linda Rampašeková: ZAČALA SEZÓNA
 5. Anna Miľanová: Sila a krása prírody... 2021
 6. Irena Šimuneková: Horné Lefantovce - Čierna skala, Malá skala
 7. Ján Serbák: Lanzarote - ostrov večnej jari, nevšednej prírody a jedinečnej architektúry - záverečná časť
 8. Ľubomír Belák: Ukradnuté Slovensko, alebo správa o republike 2023
 1. Matúš Baňas: Reforma vzdelávania na Slovensku - poďme spáliť aj posledné zvyšky toho dobrého, čo v slovenskom školstve ostalo 7 250
 2. Martin Kugla: Nenechajte Valla zničiť Petržalku! 6 101
 3. Radko Mačuha: V Moskve nie je všetko s kostolným poriadkom. 5 491
 4. Radovan Čipka: Ako Záborská znesvätila tému pomoci ženám 3 943
 5. Magdaléna Cifrová: Konečne potrestaný pedagóg na VŠVU a aké dôležité je ospravedlniť sa 3 827
 6. Radovan Čipka: Podceňujeme intelekt tých, čo píšu "pekný chlapi" 3 236
 7. Michal Uherčík: Veľké riešenie alebo veľké fiasko. Parkovacie domy v Martine. 2 519
 8. Ján Valchár: Gáaga! Gáaga! (plus ruský útok na Avdijivku) 2 384
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 2. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 3. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 4. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 5. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 7. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)
 8. Monika Nagyova: Máte v okolí ľudí posadnutých upratovaním? Niet im pomoci.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu