Pondelok, 20. september, 2021 | Meniny má Ľuboslav(a)KrížovkyKrížovky

Rodáci zo zatopených obcí a ich potomkovia sa stretávajú každý rok

“S nekultúrnymi tanečnými zábavami urobíme koniec,

“ hovorí starosta J. Šutiak.

Hornokysucká obec Nová Bystrica sa nachádza v severozápadnej časti Slovenska, na rozhraní Slovenských Beskýd a Kysuckej vrchoviny, v povodí rieky Bystrica. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1662 a bola uvádzaná ako Nová Bezsterca. Súčasný názov dostala až v roku 1920. Obyvateľstvo sa odpradávna zamestnávalo poľnohospodárstvom, pltníctvom, výrobou dreveného riadu, prácou na pílach a drotárstvom. Medzi najstaršie historické pamiatky patrí rímsko – katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, postavený v roku 1857. Súčasťou Novej Bystrice je aj Vychylovka, o ktorej prvá písomná zmienka je z roku 1696. V roku 1980 boli k obci pripojené susedné dediny Riečnica a Harvelka. Ich obyvatelia sa museli v dôsledku výstavby vodnej nádrže vysťahovať. Kataster obce má rozlohu 12 526 hektárov, a preto rozlohou patrí medzi najväčšie na Slovensku. Pri poslednom sčítaní ľudí tu žilo 2 882 obyvateľov. V spomínanej časti Vychylovka je národopisná expozícia – Múzeum kysuckej dediny. V ňom sa nachádza lesná úvraťová úzkokoľajná železnička, patriaca právom medzi svetové unikáty. Starostom Novej Bystrice je už tretie volebné obdobie 47 - ročný Ján Šutiak. Dali sme mu priestor, aby čitateľom povedal niečo o sebe i o obci, ktorú spravuje.

Skryť Vypnúť reklamu

Pán starosta býva zvykom na úvod sa predstaviť. Môžete tak urobiť?

Pochádzam z Riečnice, z jednej zo spomínaných zatopených obcí. Tu som aj v školských laviciach dral prvé nohavice. V súčasnosti so svojou rodinou žijem v rodinnom dome vo Vychylovke. Mám dobrú manželku, dvoch synov a jedného vnuka. Ako už bolo spomínané, starostom som už tretie volebné obdobie.

Čo bolo impulzom pre vašu prvú kandidatúru za starostu?

V roku 1989, čase revolučného “kvasenia“, ma oslovilo niekoľko vplyvných obyvateľov Novej Bystrice a požiadali ma, aby som pomohol. Všetci vtedajší funkcionári bývalého MNV odstúpili a v obci nastalo bezvládie. Robil som preto tajomníka, či skôr nejakého správcu až do komunálnych volieb. V nich mi dali ľudia dôveru a začal som právoplatne vykonávať funkciu starostu. V ďalšom volebnom období ma vystriedal Miroslav Pavelek. V nasledujúcich voľbách som opäť dostal dôveru, rovnako ako aj v posledných. I keď toto posledné víťazstvo bolo veľmi tesné, so svojim protikandidátom, miestnym podnikateľom Milanom Kotvasom mám dobré vzťahy. Svedčí o tom aj fakt, že v súčasnosti robí môjho zástupcu.

Skryť Vypnúť reklamu

Z čoho pozostávali hlavné tézy vášho posledného volebného programu?

Volebný program kontinuálne nadväzoval na predchádzajúci. Obsahuje niekoľko dôležitých úloh, ktoré sú v štádiu rozpracovania. Najviac ma teší, že sa nám v spolupráci sposlankyňami obecného zastupiteľstva Magdou Vráblovou a Vilmou Masnicovou podarilo vytvoriť podmienky pre vznik klubu dôchodcov. Pre jeho účely zastupiteľstvo vyčlenilo v dome kultúry jednu miestnosť, ktorú postupne vybavíme potrebným zariadením. Naši starkí tak budú mať možnosť sa pravidelne stretávať a príjemným spôsobom tráviť voľný čas.

Môžete v krátkosti spomenúť ďalšie aktivity?

Čo sa týka stavebných aktivít, chceme pokračovať v plynofikácii Vychylovky. Ďalej máme vypracovaný projekt na vybudovanie vodovodu. V týchto dňoch prebieha výberové konanie na vykonávateľa stavebných prác. Dokončujeme kanalizáciu a čističku odpadových vôd v centre a budeme pokračovať v smere na Vychylovku. Máme spracovaný projekt pod názvom: “Grantová schéma miestneho a regionálneho rozvoja“. Mal by zachytávať celú obec z hľadiska rozvoja turistiky i cezhraničnej spolupráce s okolitými dedinami i s Poľskom. Zatiaľ máme v tejto oblasti iba jedinú aktivitu, ktorou je “Ranč na konci sveta“ a jeho majiteľom a prevádzkovateľom je Ivan Janec. Patrí mu vďaka za poriadanie rôznych zábavných podujatí, ktoré si postupne získavajú popularitu. Taktiež máme vypracovaný projekt na nadstavbu školy, ktorá je v havarijnom stave. Nebude to iba oprava strechy, ale počítame i so širším využitím. Projekt sa nazýva: “Centrum výchovy a vzdelávania detí a mládeže k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu“.

Skryť Vypnúť reklamu

Ako je to u vás s bytovou výstavbou?

Vlani sa nám podarilo dostavať a odovzdať do užívania jedenásť bytový nájomný dom v centre obce, neďaleko zdravotného strediska. Potrebujeme ešte urobiť určité terénne úpravy a parkovisko pre osobné autá, s ktorým pôvodný projekt nerátal. Na obecnom úrade evidujeme 35 ďalších žiadostí o pridelenie nájomného bytu. V časti u Škorvagy počítame s individuálnou bytovou výstavbou, kde bude stáť deväť rodinných domov vybavených plynom, vodou, kanalizáciou a prístupovými cestami. V tejto lokalite je naplánovaná aj výstavba ďalších dvoch bytoviek. Výberové konanie na ich realizáciu je ukončené a čakáme na pridelenie požadovaných finančných prostriedkov. Bol by som rád, keby sme s výstavbou mohli začať už v tomto roku. Nové byty potrebujeme hlavne preto, aby nám z obce neutekali mladí ľudia a zastavil sa tak nepriaznivý demografický vývoj. V súčasnosti sa u nás rodí menej detí, ako je prirodzený úbytok prestarnutých. Jedným z negatív v našej obci je, že sa rozmohla výstavba “čiernych“ chát. Snažíme sa preto o ich legalizáciu. Niektorí ich majitelia to pochopili, iní zatiaľ nie.

Kysuce sa boria s vysokou mierou nezamestnanosti. Ako túto situáciu riešite?

Máme k dispozícii 40 dlhodobo nezamestnaných a snažíme sa ich využiť na rôzne verejnoprospešné práce. Časť z nich presunieme na úpravu cintorína, kde je potrebné zrezať niektoré stromy ohrozujúce pomníky. Taktiež plánujeme vybudovať nové oplotenie, opraviť vstupnú bránu a rekonštruovať dom smútku. V blízkej budúcnosti, keď sa začne s výstavbou spojovacej cesty medzi Kysucami a Oravou, bude v obci pre nezamestnaných práce viac ako dosť. Vypracovali sme projekt na ich využitie, ktorý sme odovzdali na Úrad práce do Čadce.

Hovorili ste o ceste na Oravu. V akom štádiu je jej realizácia?

K výstavbe spomínanej cesty sa nechcem vyjadrovať. Vždy keď niečo poviem, tak sa to obráti proti mne. Keď sa začne s výstavbou cesty, budeme nekompromisne trvať na rekonštrukcii terajšej cesty a vybudovaní chodníkov v obci tak, ako je to určené v stavebnom povolení.

Každoročne organizujete jednu zaujímavú akciu. Môžete nám ju priblížiť?

Na území zatopených obcí Riečnica a Harvelka sa nachádza vodárenská nádrž, zásobujúca pitnou vodou okresy Čadca, Kysucké Nové Mesto a Žilina. Obe obce boli pôvodne samostatné. Riečnica, z ktorej pochádzam, mala 274 rodinných domov. V Harvelke to bolo 156 domov. Obyvatelia sa vysťahovali a žijú v prevažnej väčšine v troch lokalitách. Prvou je okolie Martina, druhou okolie Nitry a treťou okolie Topoľčian. Pred rokmi sme spolu s dnes už nebohým bývalým predsedom MNV Harvelka Františkom Romanom, Františkom Fedorom a Jánom Mikolášom prišli na myšlienku každoročne organizovať stretnutie pôvodných obyvateľov. V tomto roku, presnejšie v sobotu 3. júla, sa bude konať už 15. ročník. Stretnutia sa najskôr konali iba v Riečnici a to pri jedinom stojacom objekte, ktorým je miestny kostolík. Neskôr sme pristúpili na alternatívu, že každý druhý rok bude aj v Harvelke, na mieste bývalej kaplnky. V tomto roku sa zídeme v Riečnici, Dochádza však k zaujímavej situácií. V budúcom roku oslávi spomínaný kostolík storočnicu, a preto i nasledujúci rok chceme, aby stretnutie bolo na tomto mieste. Verím, že sa navzájom dohodneme. Tak ako každoročne, účasť prisľúbil aj harvelský rodák, dekan Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave, profesor Viliam Judák, ktorý bude celebrovať slávnostnú svätú omšu. Stretnutie si nevieme predstaviť bez posledného správcu farnosti Riečnica Pavla Moravca, ktorý sa medzi svoje “ovečky“ veľmi rád vracia.

Pán starosta, obráťme list a podívajme sa na kultúrny život v obci. Čo nám na túto tému môžete povedať?

Tu musím žiaľ konštatovať, že od doby, kedy nás po zákernej chorobe opustil oduševnený kultúrny pracovník, muzikant a herec Štefan Kvašňovský, kultúrne dianie v obci začalo pomaly upadať. Jednoducho sme za neho nenašli adekvátnu náhradu. Práca v tejto oblasti sa zúžila na tanečné zábavy, posedenia a slávnostné zhromaždenia pri rôznych príležitostiach. Kino sme museli pre vysokú nerentabilitu zrušiť. Rovnako uvažujeme i o zrušení zábav. Vedie nás tomu smutná skúsenosť, že po ich skončení sa naša obec pravidelne premieňa na “mesačnú krajinu“. Mnohým tým, čo sa v noci “zabávali“, nie je nič sväté. Nachádzame značné a celkom zbytočné škody na spoločnom majetku. Poprevracané a vysypané odpadové nádoby, rozbité dvere, vytrhané vodovodné kohútiky, poškodené autobusové zástávky a podobne. Povedali sme si spolu s obecným zastupiteľstvom, že ešte trikrát a dosť... Pokiaľ sa naši mladí ľudia nenaučia kultúrne zabávať, budú sa musieť uspokojiť s návštevami rôznych vzdialenejších diskoklubov, kde im ich výstrelky budú tolerovať. Zameriame sa viac na činnosť školskej kultúrnej komisie, ktorú vedie Elena Jančulová a dáme podstatne väčší priestor žiakom na ich prezentáciu. Na dobrej úrovni máme vybavenú miestnu knižnicu, ktorá ma svoju pobočku aj vo Vychylovke. Dobré meno nám robí aj Ľudová hudba bratov Kováčovcov, ktorú vedie ich otec Tomáš Kováč.

Športový život na dedinách sa zväčša zužuje iba na futbal. Ako je to vo vašej obci?

Nová Bystrica netvorí žiadnu výnimku. Snažíme sa udržať futbalový oddiel, a preto sme sa rozhodli, že futbalistom budeme prispievať aspoň na prepravu. Zastupiteľstvo vyčlenilo v rozpočte kvartálne 20 tisíc korún na tieto účely. Ostatné financie si musia zabezpečiť sponzorským spôsobom. V obci máme veľa talentovaných športovcov, ktorí však poväčšine pôsobia v oddieloch v susednej Starej Bystrici, kde sú vytvorené lepšie podmienky. Môžem spomenúť napríklad karatistov, lyžiarov, či triatlonistov. Z tohto dôvodu sme taktiež vyčlenili určité financie a snažíme sa ich podporovať.

Čo by ste chceli dodať na úplný záver?

Predovšetkým by sme spolu so zastupiteľstvom chceli splniť všetky vytýčené úlohy. Verím, že sa nám to, v spolupráci s občanmi, aj podarí. Chcel by som požiadať občanov, aby v prípade nejakej žiadosti či problému všetko podávali na úrad písomnou formou. Ústne dohody, keď dôjde na “lámanie chleba“, sa len ťažko dokazujú. Taktiež ďakujem za vzornú prácu miestnemu Dobrovoľnému hasičskému zboru (DPZ) pod vedením Milana Brisučiaka. Základňa vo Vychylovke pracuje pod vedením Alexandra Grigu. Členovia DPZ sa na nedostatok práce sa, žiaľ, sťažovať nemôžu, veď už v tomto roku vypomáhali pri troch veľký zásahoch. Verím, že v budúcnosti sa budú môcť zamerať iba na cvičné a nie ostré zásahy.

Ján Koňušiak

Foto: autor a archív OÚ

Najčítanejšie na My Kysuce

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi
 2. Poznáme slovenské cesty s najkrajším výhľadom!
 3. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 4. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 5. Školy sa znova môžu zapojiť do zberu starých mobilov
 6. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 7. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 8. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu
 9. Slovenský orloj – svetová atrakcia
 10. Kanceláriám ešte neodzvonilo
 1. Školy sa znova môžu zapojiť do zberu starých mobilov
 2. Pri uzatváraní PZP už nedominuje január
 3. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
 4. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 5. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 6. Vystúpte z radu, postavte si moderný dom podľa seba
 7. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 8. Poznáme slovenské cesty s najkrajším výhľadom!
 9. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 10. Mototechna tento rok predala už vyše 8 tisíc zánovných áut
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 8 842
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 7 997
 3. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 6 784
 4. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 4 322
 5. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 496
 6. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 3 006
 7. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 2 807
 8. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu 2 380
 9. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte 1 671
 10. Uznávané štúdio oživilo zanedbané štvrte. Prišlo do Bratislavy 1 651
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Kysuce - aktuálne správy

Makov, Kysuca i Staškov víťazne


8m

V dnešnej časti sa dozviete aj to, ako sa darilo našim hokejistom v zámorí, aký úspech získali naši vodáci a ďalšie atraktívne informácie zo slovenského športu.


2 h

Vakcinačný tím bude očkovať už tento utorok.


24 h

Počas tretej etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska sa cyklisti prehnali regiónom Kysúc.


18. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Obchody si môžu vybrať režim.


18. sep

Hlavný cestný ťah je v obidvoch smeroch uzavretý.


22 h

Rodáčka z Dubnice nad Váhom sa vo svojich fotografiách snaží zachytiť inakosť.


18. sep

Ako informoval portál Noviny.sk, osobné auto vletelo pod kamión, ktorý stál v odstavnom pruhu.


SITA 18. sep

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu